1


Thương mại

Ngoài các hoạt động sản xuất và chế biến, FLC FAM sẽ tập trung vào việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu các loại nông sản sạch đặc trưng vùng miền, mở rộng hệ thống các kênh phân phối trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế

2


Chế biến

Chế biến nông sản là một lĩnh vực mà FLC FAM chú trọng đầu tư, song hành cùng lĩnh vực sản xuất, nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm và tiến tới tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt một cách bài bản và....

3


Trồng trọt

FLC FAM sản xuất và chế biến các nông sản đặc trưng vùng miền với cam kết chất lượng cao nhất, giá thành thấp nhất. Nổi bật nhất trong hoạt động sản xuất của FLC FAM là trồng trọt. FLC FAM trồng và cung ứng ra thị trường các loại rau xanh, hoa quả an t....