Chế biến
Chế biến nông sản là một lĩnh vực mà FLC FAM chú trọng đầu tư, song hành cùng lĩnh vực sản xuất, nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm và tiến tới tham gia nhiều hơn  vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Việt một cách bài bản và chuyên nghiệp trên thị trường quốc tế

Bài liên quan LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


XEM THÊM...