Thương mại
Ngoài các hoạt động sản xuất và chế biến, FLC FAM sẽ tập trung vào việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu các loại nông sản sạch đặc trưng vùng miền, mở rộng hệ thống các kênh phân phối trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế

Bài liên quan LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


XEM THÊM...