FLC FAM Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất

Vùng rễ tích cực tập trung

Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ cao tại FAM Hà Tĩnh
 
Những lợi ích của vùng khô
  • Giảm sự phát triển của cỏ dại.
  • Giảm chi phí nhân công, máy móc và chi phí diệt cỏ dại.
  • Tạo sự di chuyển dễ dàng cho nhân công và máy móc trong diện tích trồng trọt.
  • Ngăn ngừa sự xói mòn giữa các cây trồng.
Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ cao tại FAM Quy Nhơn

Những lợi ích của vùng ướt
  • Duy trì ẩm độ liên tục dọc theo rễ cây trồng.
  • Cho phép không khí duy trì trong vùng ướt.
  • Tập trung rễ tích cực của cây trồng trong vùng ướt.
  • Dải ướt liên tục sẽ tạo ra khối lượng cho rễ tích cực của cây.
  • Ngăn ngừa sự phát triển độ mặn của đất trong vùng ướt.
Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ cao tại FAM Quy Nhơn
 

Bài liên quan Tin công ty


XEM THÊM...